การจัดหาเงินทุนเพื่อการสาธารณสุข

ก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในการจัดหาเงินทุนเพื่อการสาธารณสุขและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ นายประยุทธจันทร์โอชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในวันนี้ว่ามีแผนจะเก็บเงินเพิ่มอีก 2 บาทจากบุหรี่ทุกชิ้นที่ขายอยู่ในระหว่างการพิจารณาแม้ว่าผู้ต่อต้านการสูบบุหรี่และผู้สนับสนุนด้านสุขภาพก็ให้ความสำคัญกับเงินเพิ่มที่จะใช้ โครงการด้านการดูแลสุขภาพแบบสากล

แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนที่จะถูกส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ นายประยุทธกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าข้อเสนอนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา รศ. ดร. ประวิทย์วาทษฎ์กิจเลขาธิการสมัชชาแห่งการสูบบุหรี่และสาธารณสุขประเทศไทยกล่าวยกย่องการขึ้นภาษีเนื่องจากจะช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย เขากล่าวว่าหากภาษีบุหรี่สูงกว่าร้อยละ 10 จำนวนผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่จะลดลง 4% ในขณะที่จำนวนผู้สูบบุหรี่วัยเยาว์จะลดลงร้อยละ 8-10