การประเมินการเต้นของหัวใจผิดปกติ

วิธีการใหม่ของการประเมินการเต้นของหัวใจผิดปกติมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยจังหวะเพื่อตรวจสอบอินสแตนซ์ เทคโนโลยีที่เรียกว่าอิเล็กโตรคาร์ดิโอแมทริกซ์นั้นเหนือกว่ามาตรวัดการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐานโดยการตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากในแบบที่มีรายละเอียดมาก วิธีการที่แม่นยำในการตรวจสอบว่าผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

ที่สำคัญวิธีการแยกคลื่นไฟฟ้าด้วยวิธีอิเล็กโทรคาร์ดิโอแมทริกซ์นั้นมีความแม่นยำสูงสำหรับผู้ป่วย 212 คนที่ไม่มีประวัติ กลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องทางคลินิกมากที่สุดเนื่องจากความสำคัญของการพิจารณาว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ตรวจไม่พบ Afib ก่อนหน้านี้หรือไม่ เมื่อผู้ป่วยมี Afib, การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติของพวกเขาสามารถนำไปสู่การเก็บเลือดในหัวใจของพวกเขาซึ่งสามารถก่อให้เกิดก้อนจังหวะที่ก่อให้เกิด ทินเนอร์เลือดที่แตกต่างกันจำนวนมากอยู่ในตลาดวันนี้ทำให้แพทย์สามารถรับยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้ง่ายขึ้น