การแก้ปัญหาและใช้มาตรการป้องกันเชิงรุก

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและวางแผนเพื่อจัดการกับความเครียด หากคนอื่น ๆ ประสบกับปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้พวกเขาก็จะเปลี่ยนเป้าหมายและใช้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลให้ระดับการอักเสบและสุขภาพหัวใจโดยรวมลดน้อยลง การมีเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมที่แข็งแกร่งยังช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตของพวกเขา

และช่วยให้พวกเขาทำตามคำแนะนำทางการแพทย์ได้อย่างมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและใช้มาตรการป้องกันเชิงรุก การเชื่อมโยงที่น่าจะเป็นไปได้ว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้ออำนวยซึ่งรู้จักกันว่ามีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ การแทรกแซงอาจเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านจิตใจ มีการแสดงโปรแกรมการฝึกสติเพื่อปรับปรุงความวิตกกังวลคุณภาพชีวิตการเลิกสูบบุหรี่การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและอื่น ๆ โยคะและไทเก็กซึ่งมักจะรวมอยู่ในการดำเนินการตามสติมีการปรับปรุงผลลัพธ์ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวและความดันโลหิตลดลง โปรแกรมเพื่อชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพจิตความทุกข์จากอาการทางกายและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม