ความเสี่ยงทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

การคาดการณ์การเติบโตของการส่งออกในปีนี้เป็นร้อยละ 1 เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯที่ยืดเยื้อ และค้นหาวิธีแก้ไขอย่างรวดเร็ว TNSC คาดการณ์ว่าการส่งออกของไทยจะขยายตัว 3% ในปีนี้ ประธานสภากัลยาพัฒน์ตันติพิพัฒน์พงศ์กล่าวว่าสรท. คาดการณ์ค่าเงินบาทที่ 33 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่ผู้ประกอบการคาดว่าจะปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้า

โดยการหาตลาดใหม่ด้วยความช่วยเหลือจากนโยบายกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของกระทรวง ความเสี่ยงทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อสงครามการค้าอย่างต่อเนื่องและการเก็บภาษีศุลกากรรอบที่ 4 รวมถึงมาตรการการค้าของสหรัฐฯที่มีผลกระทบต่อประเทศต่างๆเช่นเม็กซิโกอิหร่านเกาหลีเหนือและอินเดีย สงครามการค้าส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือย้ายฐานการผลิต ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ TNSC ปรับลดการเติบโตของการส่งออกของไทยให้เหลือเพียง 1% ตลอดทั้งปี