ตราดมีประวัติร่วมกับฝรั่งเศส

จังหวัดสมุทรปราการสามจังหวัดของไทยจันทบุรีและตราดมีประวัติร่วมกับฝรั่งเศส หลังจากเกิดวิกฤตปากน้ำในปีพ. ศ. 2436 กองกำลังฝรั่งเศสเข้ายึดครองจังหวัดจันทบุรีและตราด การยึดครอง 14 ปีที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลอย่างมากในย่าน ‘จันทบุรี’ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีหน้าต่างสไตล์ยุโรประเบียงและระเบียงไม้คล้ายกับที่สร้างขึ้นทั่วอินโดจีนฝรั่งเศส

ปากน้ำสมุทรปราการ ป้อมพระจุลจอมเกล้าตั้งอยู่บริเวณพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ สร้างโดยคิงจุฬาลงกรณ์ระหว่างปีพ. ศ. 2427 และ ค.ศ. 1893 ในรูปแบบยุโรปป้อมปราการได้รับความทันสมัยและปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ปากน้ำและสงครามฝรั่งเศส – สยามในปีพ. ศ. 2436 อุทยานประวัติศาสตร์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้ามพิพิธภัณฑ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสงครามและ การพัฒนากองทัพเรือไทย