บขส.รุกอาเซียนสำรวจเส้นทางข้ามประเทศ

บขส.สำรวจเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ“ลาว-กัมพูชา-เมียนมา-มาเลเซีย”เผยเบื้องต้นมีลูกค้าเป็นแรงงานชาวเมียนมาจากตากไปเข้าสู่เมืองหลักในเมียนมา ระยะยาวมีแผนวิ่งไปจีนตอนใต้

พล.ต.สุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บขส. อยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ เส้นทางระหว่างประเทศหลายเส้นทาง เพื่อเพิ่มรายได้ในการเดินรถ ประกอบด้วย 1.เส้นทางกรุงเทพฯ-สีหนุวิลล์ (กำปงโสม) ขณะนี้ทางกัมพูชาต้องการให้เร่งดำเนินการ เพราะต้องการให้เปิดเดินรถเร็วๆ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมาก 2.เส้นทาง อ.แม่สอด จ.ตาก-เมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อเดินรถทะลุไปเมืองย่างกุ้ง และเนปิดอว์ ของเมียนมาด้วย เพราะเส้นทางดังกล่าวถือเป็นรายได้หลัก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ประชาชนนิยมเดินทาง โดยเฉพาะแรงงานชาวเมียนมา 3.เส้นทางเชียงของ จ.เชียงราย-ห้วยทราย สปป.ลาว เนื่องจากมีแผนเดินรถไปทะลุจนถึงประเทศจีนตอนใต้ และ4.เส้นทางจากไทยไปเมืองกัวลาลัมเปอร์และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างสำรวจความเป็นไปได้ว่าจุดต้นทางจะเป็นที่กรุงเทพฯ หรือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากปัจจุบันชาวมาเลเซีย นิยมเดินทางมาที่ อ.หาดใหญ่เป็นหลัก

พล.ต.สุรพล กล่าวต่อว่า โดยการสำรวจเส้นทางจะดูเรื่องความพร้อมเส้นทาง ความพร้อมผู้โดยสาร การตอบรับของประชาชน จุดจอด และความปลอดภัย ทั้งนี้มองว่าการเปิดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศมีความเป็นไปได้สูงที่เปิดเดินรถเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากนโยบายมีความเท่าเทียมกัน เช่น โควต้ารถ ไทย 1 คัน ประเทศเพื่อนบ้าน 1 คัน ใช้รูปแบบการวิ่งสวนกัน ทำให้วินๆ ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบ ส่วนรถที่นำมาให้บริการใช้รถบัสวีไอพีชั้นเดียว ขนาด 12 เมตร หรือ 15 เมตร ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น จำนวนที่นั่ง และความสะดวกสบาย ส่วนอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนด อย่างไรก็ตามการเปิดเดินรถระหว่างประเทศต้องขณะนี้มีการหารือเบื้องต้นแล้ว เพื่อให้ทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ร่วมกันและเป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละประเทศ ซึ่งเรื่องดังกล่าวมองว่าไทยมีข้อได้เปรียบเรื่องคุณภาพรถที่ดีกว่า และมีความเป็นมืออาชีพในการเดินรถมากกว่า  เนื่องจากอีกฝ่ายยังเป็นรองในการเดินรถไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน บขส. เดินรถไปยังต่างประเทศ รวม 15 เส้นทาง แบ่งเป็น ไปลาว 12 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.เส้นทางหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทร์ 2.เส้นทางอุดรธานี-นครหลวงเวียงจันทร์ 3.เส้นทางอุบลราชธานี-ปากเซ 4.เส้นทางมุกดาหาร-สะหวันนะเขต 5.เส้นทางขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทร์ 6.เส้นทางกรุงเทพฯ-นครหลวงเวียงจันทร์ 7.เส้นทางนครพนม-ท่าแขก 8.เส้นทางเชียงใหม่-หลวงพระบาง 9.เส้นทางอุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง 10.เส้นทางกรุงเทพฯ-ปากเซ 11.เส้นทางเชียงราย-เชียงของ-บ่อแก้ว 12.เส้นทางเลย-แขวงไซยะบุรี-หลวงพระบาง และ 13.เส้นทางน่าน-หลวงพระบาง ส่วนไปกัมพูชา 2 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทางกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมราฐ และ 2.เส้นทางกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ