พันธุ์ไม้ต่างๆที่ควรปลูกไว้ในบ้าน

1. ปาล์มสิบสองปันนา (Dwarf Date Palm) อยู่ในสกุลเดียวกับอินทผลัม เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป มีขนาดลำต้นที่เล็ก และเติบโตช้า มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร

2. เฟิร์นก้างปลา (Boston Fern) พุ่มสวยงาม ปลูกได้ทั้งปลูกในกระถางแขวน หรือปลูกลงดิน เลี้ยงง่าย แตกก่อใหม่เร็ว
3. เฟิร์นดาบออสเตรเลีย (Kimberley Queen Fern) เฟิร์นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีก้านใบยาวบางครั้งอาจยาวถึง 1 เมตร ใบมีสีเขียวสด ก้านใบมีสีน้ำตาล ไม้ประดับที่ช่วยทำความสะอาดให้แก่อากาศภายในอาคารได้ดีชนิดหนึ่ง
4. เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) มีเหง้าใต้ดิน รากสีขาว อวบน้ำ ใบเป็นแถบยาวสีเขียว ขลิบขาวตามขอบใบ ดอกสีขาว ขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม

5. เขียวหมื่นปี (Chinese Evergreen)
6. ปาล์มไผ่ (Bamboo Palm)
7. ไทรย้อยใบแหลม (Weeping Fig)
8. พลูด่าง (Devil’s Ivy)

9. หน้าวัว (Flamingo Lily)
10. เศรษฐีเขียว เศรษฐีไซ่ง่อน (Lilyturf) เป็นไม้ประดับที่มีความสามารถ ในการดูดสารพิษจำพวกแอมโมเนียได้ดี
11. จั๋ง (Broadleaf Lady Palm) พืชในตระกูลปาล์ม เป็นพืชที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร
12. เยอบีรา (Barberton Daisy)
13. วาสนา (Cornstalk Dracaena)
14. ตีนตุ๊กแกฝรั่ง (English Ivy)
15. ลิ้นมังกร (Variegated Snake Plant)
16. เข็มใบอ่อนขอบแดง เข็มริมแดง (Red-Edged Dracaena)
17. เดหลี (Peace Lily)
18. เบญจมาศ (Florists’s Chrysanthemum)
คุณสมบัติช่วยดูดซับสารพิษที่กระจายอยู่ในอากาศรอบๆ ตัวเรา อย่าง เบนซิน, แอมโมเนีย, ฟอร์มาลดีไฮด์, ไซลีน และไตรคลอโรเอทิลีนได้ ซึ่งมี เบญจมาศ และเดหลี ที่สามารถดูดซับสารพิษได้ทั้งหมด

Credit https://www.rodchao.info/รถรับจ้างขนของ/