อธิบดีชลฯย้ำส่งน้ำช่วยทุกพื้นที่การเกษตรช่วงฤดูแล้ง

อธิบดีชลฯย้ำทุกพื้นที่ส่งน้ำช่วยพื้นที่เกษตรอย่างทั่วถึงช่วงฤดูแล้งไม่กระทบผลผลิต ยันร่วมมือกันทุกฝ่ายเฝ้าระวังพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านหมู่ 5 บ.บึงอีเฒ่า และบ.ท่าแก หมู่ 6 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ว่า ชาวนาในหมู่บ้านกำลังประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ใกล้จะตั้งท้องออกรวง มีความเสี่ยงว่าต้นข้าวในนาจะตายแล้ง ซึ่งคาดอีก 2 สัปดาห์ นาข้าวกว่า 1,000 ไร่ ต้องตายนั้น ขอยืนยันว่า กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ได้เน้นย้ำให้เจ้าที่ ลงพื้นที่ชี้แจงท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นพื้นที่นาข้าวดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำ มีการส่งน้ำตามรอบเวร ตามข้อตกลงของคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน (JMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณปลายคลองส่งน้ำ รวมทั้ง เกษตรกร บางรายไม่รักษากติกาในการรับน้ำตามรอบเวร มีการลักลอบเปิดบานรับน้ำเข้าพื้นที่ของตน ท้าให้น้ำที่ส่งไปถึง บริเวณปลายคลองมีปริมาณค่อนข้างน้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ 

“หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ได้หารือร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พอใจของกลุ่มเกษตรกรผู้ร้องเรียน โดยเบื้องต้น ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการส่งน้ำโดยเปิดบานประตูระบายน้ำกลางคลอง และปิดบานท่อส่งน้ำตอนบน เพื่อไล่น้ำให้ ถึงตอนล่าง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นแปลงนาที่อยู่ปลายคลองส่งน้ำพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ จากทั้งหมดกว่า 1,000 ไร่ และจากการตรวจสอบยังไม่พบพื้นที่ใดได้รับความเสียหายหรือขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด หากเกษตรกรในพื้นที่ใดประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ ขอให้แจ้งผ่านผู้น้าท้องถิ่นหรือประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อประสานขอความช่วยเหลือไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอดเวลา “นายทองเปลว กล่าว

ขอบคุณ dailynews.