เซลล์ที่สร้างเกร็ดเลือดและเซลล์เม็ดเลือดขาว

ปัญหาทางการเกษตรทุกชนิดสามารถส่งผลกระทบต่อการผลิตของวัสดุโดยใช้การสังเคราะห์สารเคมีเราสามารถเริ่มต้นด้วยสารเคมีสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อเตรียมเซฟาโลทาซีนและเราจะปรับกระบวนการให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในเซลล์สร้างเลือดของไขกระดูก เกือบ 200,000 คนในสหรัฐอเมริกา

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สิ่งที่ในที่สุดกลายเป็นเซลล์ที่สร้างเกร็ดเลือดและเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไม่ใช่ลิมโฟไซต์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Myeloid เรื้อรังพัฒนาช้าและผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถอยู่กับมันได้นานหลายปี แต่ก็รักษาได้ยากกว่ารูปแบบเฉียบพลันของโรค มันโดดเด่นด้วยความผิดปกติของโครโมโซมที่ส่งผลให้เกิดการผลิตโปรตีนมากเกินไปนำไปสู่การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิลอยด์ได้รับการรักษาด้วยยาเช่น Gleevec ซึ่งจับกับโปรตีนที่ก่อให้เกิดมะเร็งและยับยั้งมัน จนกระทั่งมะเร็งกลายพันธุ์และยาไม่ทำงานอีกต่อไปซึ่งเป็นที่มาของ HHT HHT ปิดการผลิต โปรตีนทั้งหมดที่เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเติบโตอย่างรวดเร็วต้องการ