Month: June 2018

การให้อภัย Trump ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างรุนแรงต่อข้อความแรงจูงใจของเขา

ประธานาธิบดีทรัมป์กระตุ้นการอภิปรายระดับชาติเกี่ยวกับการใช้และข้อ จำกัด ของการให้อภัยประธานาธิบดีในขณะที่เขาได้ข้ามขั้นตอนการตรวจสอบแบบดั้งเดิมเพื่อให้การอภัยโทษทางการเมืองเป็นจำนวนมากและแม้กระทั่งยกขึ้นโดยผ่านทนายของเขาเองความอสัตย์ในการให้อภัยตัวเอง ที่เคยเป็นสิ่งจำเป็น

Read More